หัวอกคนเป็นพ่อ ในวันวิวาห์ลูกสาวคนเล็ก ต้องวีดีโอคอลอยู่ต่างประเทศ #ดูเฉพาะความเป็นพ่อกับลูกไม่ใช่เสื้อสีอะไรทั้งนั้น 😊💕 ที่มา : jim bandon
867 10
ริมน้ำตกก็ต้องเหนียวจิ้มแจ่วป่ะจ๊ะ
3k 40
📹 from @lorettabritishcattery "New type of meow from Apollo 😂♥️🐾 sound on 📢" #pleasantcats
1k 17
Девочки, какие ноготки лучше? 1-6?❤️ . @top_ndi - лучшие идеи дизайна для ноготков☺️ Подпишись 😉
333 5
Pre-season has been thirsty work. It’s almost time.
636 9
Днeвник пeрвоклассника. Не забывайте ткнуть два раза на экран ☝🏻️❤ Так вы чаще будете видеть наши посты. ᅠ 1 сeнтября. Cходил нa линeйку. Дирeктор похож на идиoта. Что-то долго болтал. Училка клaссная. Нaфига ей столько цветов? Выдaли первый буквaрь. Пaпа учил читать по своему. Там на первой странице был Ленин. Тут Путин. Какая в сущности рaзница? Один хрен лысые. ᅠ 2 сeнтября. Оказывается мир состоит не сплошь из цветов и песен. Приходится и плясать. ᅠ 3 сeнтября. Получил первую двойку. Окaзывается знать тaблицу умножения ещё рано, нужно считать на пaльцах. Узнал, что после двадцати чисел нет и кроме пальцев дополнительные органы использовать не стоит. Особенно при девочках. Поскольку первокласников нельзя психически травмировать двойка поставлена лишь устно. ᅠ 4 сeнтября. Вчера рассказл пaпе про двойку. Он долго ржал. Сказал, что училка просто завидует, потому что не может показать двадцать один. Рассказал это училке. Стою в углу. Пaпа - зарраза! Переставил ему будильник на пять утра. ᅠ 5 сeнтября. Папа обрaдовался будильнику. Я тоже. По настоятельной просьбе отца занимаюсь своим физическим воспитанием - бегаю вокруг дома, пока он не проснется. Потом следует приготовить завтрак. На споры с учительницей нет сил. ᅠ 8 сeнтября. Окaзывается прописью писать нельзя. Сначала учим печатные буквы. Дома поговорю с родителями, мне кажется я зря учился подтирать попу сам, возможно этому учат только во втором классе. ᅠ 9 сентября. Сдрyжился с девочкой Светой. Вместе стоим в углу за то что Земля круглая. Оказывается пока мы не знаем физику она плоская. Девочки забавные. Долго болтaли. От полноты чувств подaрил ей ручку. Когда вeрнулись из угла понял, что писaть нeчем. Зaбрал ручку обратно... И почему я вдруг стал дурак? ᅠ 10 сентября. Училка решила приобщить к прекрасному. Включила музыку. Классика. Ну, не Металлика, конечно, но жить можно. Предложила рассказать о своей любимой музыке. Спел пару строчек Cannibal Corpse, опять стою в углу. ᅠ gudez-z-z ᅠ Продолжение читайте в комментариях.👇 Если вам нравятся такие статьи - поддержите нас лайком ❤, это лучший способ сказать спасибо за наш труд. Мы будем выпускать их чаще 😊
337 14
#サキ吉ootd 💋💋💋 . ワンピ… #EmiriaWiz @emiriawiz_official ライダース… #frayid @fray_id チェーンバッグ… #gucci @gucci . チェック大好きだからこのワンピはかなりツボ!❣️
302 5
발리에서 지내니 환경에 더 신경 쓰게 되는것 같아요. 그동안 애기 물건도 빨대며 일회용품을 편하게 막 써댔던 저는 반성합니다. 특히 장 볼때 시장바구니랑 고기담을통, 야채, 과일 담을 주머니 등등 담아올것들을 미리 챙겨가고 왠만하면 랩이나 비닐봉지를 안쓰려고 해요. 애기들 똥기저귀는 더워서 냄새가 심하니까 봉지에 담아야 하는데 담을 봉지도 물에서 녹는 환경단체에서 만드는 비닐로 구매하려하고 물은 항상 텀블러에 들고 다니고... 조금은 불편할수 있지만 오히려 당연한 생활. 노력합시다요. 일회용품 쓰지말고, 쓰레기를 줄여 보아요. 텀블러는 멋도 유행도 아니죠잉. #생활습관 #bringyourtumbler #saveearth #tryzerowaste #kahi_bali #kahi_stayhealthy #가희의헬시라이프
345 5