🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
111 5
Repost By @dl_u_1000_xam 🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ dl_u_1000_xam ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @badini_23 ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 @ahmo_zewki99 #wed#wedding photography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi (via #appskottage.com #Grab @AppKottage)
333 11
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
189 0
Xoshtren stran 🙁😍 شاهئ داوه تااا پاشایه پاشاا👑 رومی هه رکی Admin: @rub@rubad_harki ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @romi_harki @bedel.baletey @hoshmand__harki @rubad_harki @__waro0o__ @hamaaharki @dlshad._.harki @wesam__agha @hazm_k_asmail @lawoo_222 ⭐هه رکی⭐بـارزانى⭐مزورى⭐شێروانی⭐ ⭐کوچه ر ⭐زاخوي⭐زێباری⭐ ⭐دولەمەری⭐بامەرنی⭐بەرواری⭐نیروەی⭐ ⭐گـەردى⭐دوسكى⭐نهێلی⭐ ⭐گولی⭐رێکانی⭐ ⭐ئاکرەی⭐ئامێدی⭐سلێڤانەی⭐؟؟ @kcha_.harki_harki_ @doskiseso @jehan.hashim @harki.kawe @ala.h4rki #düğün #Yüksekova#Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari#hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli#şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #wedding #amed #gelindamat#gever #mardin #diyarbakir#kurdish #silopi #batman #düğünler #halay #govend #dersim#erzincan #sivas #düzhalayi
622 22
😢😢😢😢😢🙏🏻🙏🏻🙏🏻♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
385 68
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
244 10
💃💃💃💃💃💃 . @naz_a_barzani #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi#naz_a_barzani ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ّمّآًآٍآُرَُُؤ۟ؤٌؤّؤُؤَعًٍُـّـًـٍـٍـَـَـٌـّـَـَـٌـًـُـًـِكّ.ً ّرَؤُؤَعُـَـّـّـُآٌتٌّٓگّ ٌذَؤًٌُؤًّ۟ؤًّ۟قَك۟ *´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (💚✨💜✨ ❤️يــ ͡ــارايــ ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈ ▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.����.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.██أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤق��██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥███���██◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼
1k 110
شاهئ داوه تااا پاشایه پاشاا👑 رومی هه رکی Admin: @rub@rubad_harki ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @romi_harki @bedel.baletey @hoshmand__harki @rubad_harki @__waro0o__ @hamaaharki @dlshad._.harki @wesam__agha @hazm_k_asmail @lawoo_222 ⭐هه رکی⭐بـارزانى⭐مزورى⭐شێروانی⭐ ⭐کوچه ر ⭐زاخوي⭐زێباری⭐ ⭐دولەمەری⭐بامەرنی⭐بەرواری⭐نیروەی⭐ ⭐گـەردى⭐دوسكى⭐نهێلی⭐ ⭐گولی⭐رێکانی⭐ ⭐ئاکرەی⭐ئامێدی⭐سلێڤانەی⭐؟؟ @kcha_.harki_harki_ @doskiseso @jehan.hashim @harki.kawe @ala.h4rki #düğün #Yüksekova#Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari#hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli#şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #wedding #amed #gelindamat#gever #mardin #diyarbakir#kurdish #silopi #batman #düğünler #halay #govend #dersim#erzincan #sivas #düzhalayi
732 14
🙏🙏😢😢😢 . @naz_a_barzani #wed#weddingphotography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi#naz_a_barzani ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ّمّآًآٍآُرَُُؤ۟ؤٌؤّؤُؤَعًٍُـّـًـٍـٍـَـَـٌـّـَـَـٌـًـُـًـِكّ.ً ّرَؤُؤَعُـَـّـّـُآٌتٌّٓگّ ٌذَؤًٌُؤًّ۟ؤًّ۟قَك۟ *´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (💚✨💜✨ ❤️يــ ͡ــارايــ ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈ ▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.����.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.██أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤق��██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥███���██◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼
2k 109
سترانا كا نيو بو عه فريني بي ده نكي ئاراس هه ركي هيفيدارم دلي هنكو بيت پە یڤ هۆزان وان سالم هە رکی.ئاواز ئاراس هە رکی @ara@aras_harkii @salm__harki هه ميشه فيديو يت نيو په يجي مه بيبينن 🔥 •💯نیو فيديو تايبه ت بؤپه يجي مه 😍 •💯جوانترین پۆست لڤێرێ ببینن💯• ‎•🔱هاریکاریا هه‌وه‌ به‌رده‌وامیا مه‌🔱• •👍like 🗯comment 👥tage . Admin: @hos@hoshang_show ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @aras_harkii @romi_harki @bedelbaletey @hoshmand__harki @rubad_harki @__waro0o__ @hamaaharki @hoshang_show @dlshad._.harki @wesam__agha @hazm_k_asmail @lawoo_222 @farooo_music ⭐هه رکی⭐بـارزانى⭐مزورى⭐شێروانی⭐ ⭐کوچه ر ⭐زاخوي⭐زێباری⭐ ⭐دولەمەری⭐بامەرنی⭐بەرواری⭐نیروەی⭐ ⭐گـەردى⭐دوسكى⭐نهێلی⭐ ⭐گولی⭐رێکانی⭐ ⭐ئاکرەی⭐ئامێدی⭐سلێڤانەی⭐؟؟ @kcha_.harki_harki_ @doskiseso @jehan.hashim @harki.kawe @ala.h4rki #düğün #Yüksekova#Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari#hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli#şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #wedding #amed #gelindamat#gever #mardin #diyarbakir#kurdish #silopi #batman #düğünler #halay #govend #dersim#erzincan #sivas #düzhalayi
435 83
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
445 13
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
412 4
@naz_a_barzani #wed#weddingphotography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi#naz_a_barzani ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ّمّآًآٍآُرَُُؤ۟ؤٌؤّؤُؤَعًٍُـّـًـٍـٍـَـَـٌـّـَـَـٌـًـُـًـِكّ.ً ّرَؤُؤَعُـَـّـّـُآٌتٌّٓگّ ٌذَؤًٌُؤًّ۟ؤًّ۟قَك۟ *´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (💚✨💜✨ ❤️يــ ͡ــارايــ ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈ ▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.����.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.██أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤق��██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥███���██◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼
1k 129
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
640 12
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
483 8
198 0
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
564 2
شاهئ داوه تااا پاشایه پاشاا👑 رومی هه رکی Admin: @hos@hoshmand__harki ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @romi_harki @bedel.baletey @hoshmand__harki @rubad_harki @__waro0o__ @hamaaharki @dlshad._.harki @wesam__agha @hazm_k_asmail @lawoo_222 ⭐هه رکی⭐بـارزانى⭐مزورى⭐شێروانی⭐ ⭐کوچه ر ⭐زاخوي⭐زێباری⭐ ⭐دولەمەری⭐بامەرنی⭐بەرواری⭐نیروەی⭐ ⭐گـەردى⭐دوسكى⭐نهێلی⭐ ⭐گولی⭐رێکانی⭐ ⭐ئاکرەی⭐ئامێدی⭐سلێڤانەی⭐؟؟ @kcha_.harki_harki_ @doskiseso @jehan.hashim @harki.kawe @ala.h4rki #düğün #Yüksekova#Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari#hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli#şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #wedding #amed #gelindamat#gever #mardin #diyarbakir#kurdish #silopi #batman #düğünler #halay #govend #dersim#erzincan #sivas #düzhalayi
845 48
🌹 @naz_a_barzani #wed#weddingphotography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi#naz_a_barzani ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ّمّآًآٍآُرَُُؤ۟ؤٌؤّؤُؤَعًٍُـّـًـٍـٍـَـَـٌـّـَـَـٌـًـُـًـِكّ.ً ّرَؤُؤَعُـَـّـّـُآٌتٌّٓگّ ٌذَؤًٌُؤًّ۟ؤًّ۟قَك۟ *´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (💚✨💜✨ ❤️يــ ͡ــارايــ ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈ ▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.����.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.██أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤق��██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥███���██◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼
1k 170
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
972 14
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
319 2
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
525 2
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
812 1
شاهئ داوه تااا پاشایه پاشاا👑 رومی هه رکی Admin: @hos@hoshmand__harki ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @romi_harki @bedel.baletey @hoshmand__harki @rubad_harki @__waro0o__ @hamaaharki @dlshad._.harki @wesam__agha @hazm_k_asmail @lawoo_222 ⭐هه رکی⭐بـارزانى⭐مزورى⭐شێروانی⭐ ⭐کوچه ر ⭐زاخوي⭐زێباری⭐ ⭐دولەمەری⭐بامەرنی⭐بەرواری⭐نیروەی⭐ ⭐گـەردى⭐دوسكى⭐نهێلی⭐ ⭐گولی⭐رێکانی⭐ ⭐ئاکرەی⭐ئامێدی⭐سلێڤانەی⭐؟؟ @kcha_.harki_harki_ @doskiseso @jehan.hashim @harki.kawe @ala.h4rki #düğün #Yüksekova#Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari#hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli#şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #wedding #amed #gelindamat#gever #mardin #diyarbakir#kurdish #silopi #batman #düğünler #halay #govend #dersim#erzincan #sivas #düzhalayi
1k 59
Hhhhhhhhhhhhh .🌹 @naz_a_barzani #wed#weddingphotography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi#naz_a_barzani ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ّمّآًآٍآُرَُُؤ۟ؤٌؤّؤُؤَعًٍُـّـًـٍـٍـَـَـٌـّـَـَـٌـًـُـًـِكّ.ً ّرَؤُؤَعُـَـّـّـُآٌتٌّٓگّ ٌذَؤًٌُؤًّ۟ؤًّ۟قَك۟ *´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (💚✨💜✨ ❤️يــ ͡ــارايــ ͡ــق انــ ͡ــت يــ ͡ــارايــ ͡ــق 👍 ┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈ ▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈ ▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.����.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.██أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤق��██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥██████◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️.❤️.◢███◣◢███◣.💙◼️ ◼️.💛.██████████.💚◼️ ◼️❤️.███أّمَيِّرأّلَذّؤوِؤقِّ.██.💜.◼️ ◼️.💚.◥████████◤.💜◼️ ◼️.💙.║◥███���██◤║.💛◼️ ◼️.❤️.║║◥████◤║║.❤️◼️ ◼️.💛.║║║◥██◤║║║.💙◼️ ◼️.💜.║║║║◥◤║║║║.💚◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💛رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💚رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💙رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ ❤️رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼️ 💜رؤؤؤؤعہــآتك◼️Nice◼️ ◼️Nice◼
898 55
@naz@naz_a_barzani .. . ..💃🏻💃🏻🌹 @naz_a_barzani . ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingphotography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi#naz_a_barzani 🍎ئه ف بوسته ئيكه🍎 🍎ز جانترين بوستا🍎 🍎لده ف من🍎 🍎 هه ر سه ركه فتيبي🍎 🍎 و سه فه راز بي🍎 🍎هه فالا هئيزا 🍎 🍎 تو هئيزاي لده ف من🍎 ─ 💖 ▄████▄████▄ 💖 💖 ██▒▒▒▒█▒▒▒▒██ 💖 💖 ▀██▒❤like❤▒██▀💖 ─ 💖 ▀██▒▒▒▒▒██▀💖 ─── 💖 ▀██▒██▀💖 ───── 💖 ▀█▀💖 ────────💖 ________║¯█-☀👏 ���� ________║¯█☀👏💖🌹 ________║¯█_☀👏💖🌹 ________║¯█_☀👏💖🌹 ________║¯█☀👏💖🌹 ________☀👏💖🍂🌹 ______☀👏💖🍂🌹 _____☀👏💖🍂’¯█🌹 ____☀👏💖🍂║¯█🌹 ____☀👏💖_║¯█🌹 _____☀👏_║¯█🌹 _______☀║¯█🌹 ________║¯█-☀👏 🌹 ________║¯█☀👏💖🌹🌹 ___██__██___ 🔵🔴🔵هيفيدكم بدلئ ته بيت🔵🔴🔵🔴 🔵🔴 🔵🔴جنكي دزانم كومئينتئيت🔵🔴🔵🔴 🔵🔴من نائين رئيزا جانيا🔵🔴🔵🔴 🔵🔴بويتئين ته يئت جان🔵🔴
550 5
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
752 8
Takipçimizden GELEN❤👉SİZDE YÖRESEL GİYİM FOTONUZU ATIN PAYLAŞALIM ❤❤ #hakkari #urmiya #duhok #dü#düğün #cukurca #uludere #iran #hal#halay #ist#istanbul> #yüksekova #istanbul #azerbaycan #semdinli 💯#van #almanya #komik #halay  #komikvideolar #karadeniz #devrim  #fotoğraf #komedi #düğün #photograph #fotografias
523 13
Repost By @dl_u_1000_xam 🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ dl_u_1000_xam ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @badini_23 ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#wedding photography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi (via #appskottage.com #Grab @AppKottage)
201 9
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
434 5
🌸🌸🌸🌸🌸😘😘😘♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ DUHOK_MUSIC_HD ೋ💋❤️😘☺️😉❄️🇹🇯 ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ❤️❤️❤️😍😍👏🏻👏🏻 .😉😉😉 . @duhok_music_hd ✔️❤️ ❤️❤️❤️😍😍😘😘 #wed#weddingography #düğün #Yüksekova #Yuksekova #yüksekovadüğünleri #hakkari #hakkaridüğünleri #şemdinli #semdinli #şemdinlidüğünleri #vandüğünleri #gelinlik #gel#gelindamat #DışÇekim #şırnak #sirnak #weddinggalery #wedding #amed #gelindamat #gever #weddingvideography #mardin #diyarbakir #kurdish #silopi #batman #düğünler #düğünklibi
833 11