"จงทำงานให้หนักโดยไม่จำเป็นต้องเอาหน้า " . (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานสอน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ) _ _ _ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #WeLoveKingBhumibol #KingBhumibol #KingRama9 #FollowTheFather #OurBelovedKing #ในหลวง #พระโพธิสัตว์เดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อสุดหัวใจ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #Repost "we_love_king_bhumibol with "insta.save.repost • • •
90 0
@Regranned from @we_love_king_bhumibol "จงทำงานให้หนักโดยไม่จำเป็นต้องเอาหน้า " . (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานสอน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #WeLoveKingBhumibol #KingBhumibol #KingRama9 #FollowTheFather #OurBelovedKing #ในหลวง #พระโพธิสัตว์เดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อสุดหัวใจ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ - #regrann
18 0
@Regranned from @we_love_king_bhumibol - "จงทำงานให้หนักโดยไม่จำเป็นต้องเอาหน้า " . (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานสอน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ) _ _ _ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #WeLoveKingBhumibol #KingBhumibol #KingRama9 #FollowTheFather #OurBelovedKing #ในหลวง #พระโพธิสัตว์เดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อสุดหัวใจ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ - #regrann
20 0
"จงทำงานให้หนักโดยไม่จำเป็นต้องเอาหน้า " . (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานสอน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ) _ _ _ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #WeLoveKingBhumibol #KingBhumibol #KingRama9 #FollowTheFather #OurBelovedKing #ในหลวง #พระโพธิสัตว์เดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อสุดหัวใจ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3k 27
16 0
“ต้องเข้มแข็ง คนอ่อนแอ นั่งร้องไห้ ทำงานใหญ่ไม่ได้หรอก" . (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานสอน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา) _ _ _ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #WeLoveKingBhumibol #KingBhumibol #KingRama9 #FollowTheFather #OurBelovedKing #ในหลวง #พระโพธิสัตว์เดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อสุดหัวใจ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #Repost "we_love_king_bhumibol with "insta.save.repost • • •
128 0
“ต้องเข้มแข็ง คนอ่อนแอ นั่งร้องไห้ ทำงานใหญ่ไม่ได้หรอก" . (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานสอน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา) _ _ _ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #WeLoveKingBhumibol #KingBhumibol #KingRama9 #FollowTheFather #OurBelovedKing #ในหลวง #พระโพธิสัตว์เดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อสุดหัวใจ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
4k 52
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร #kingrama9 #ourbelovedking #ในหลวงในดวงใจ
6 0
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
377 2
✨แค่ได้ชมพระบารมี ก็ยิ้มทั้งน้ำตา...✨ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ ฯ เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ กึกก้อง ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม #สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ His Majesty King Bhumibol Adulyadej🌷 #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร จักขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ❤💐💐💐❤ #OurBelovedKing #น้อมถวายบังคม #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
916 10
🙏💛🙏💖🙏🌼 : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ : #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
29 1
🙏💛🙏💖🙏🌼 : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ : #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
28 1
#ครูของแผ่นดิน : "เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือราชามีองค์ราชันย์ ผู้อดทนทุ่มเทบากบั่น เติมความฝัน ให้แผ่นดินขวานทอง เหนือดินทั่วถิ่นไปถึง พ่อเป็นที่พึ่งของไทยทั้งผอง ให้รักใคร่สามัคคีปรองดอง เดินตามครรลองของความพอเพียง" : ---- (ตัดจากเนื้อเพลง ทรงพระเจริญ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : เ ทิ ด ไ ว้ เ ห นื อ เ ก ล้ า "พระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน" " พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย " สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยความจงรักภักดี น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าประชาชนบนแผ่นดินไทย : #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
34 0
#ครูของแผ่นดิน : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ : #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
28 0
องค์แบบอย่างแห่งครู ❤️ครูของแผ่นดิน❤️ ทรงสอน ทรงทำให้เป็นแบบอย่างที่งดงามที่ชัดเจนเสมอ His Majesty King Bhumibol Adulyadej🌷#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กราบแทบพระยุคลบาท ❤💐💐💐❤ #ครูของแผ่นดิน #OurBelovedKing #น้อมถวายบังคม #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ #วันครู
406 0
✨หากเราตั้งใจจะศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #ในหลวงรัชกาลที่๙ วันละหนึ่งโครงการ...เราอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า ๑๐ ปี...จึงจะศึกษาได้หมด✨ กราบแทบพระยุคลบาท ❤💐💐💐❤ ทุกหยาดเหงื่อ เพื่อทวยราษฎร์ได้ร่มเย็น His Majesty King Bhumibol Adulyadej🌷 #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร #OurBelovedKing #น้อมถวายบังคม #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
221 0
"...เด็กๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริต เพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดี ยากนักที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต..." . . ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2526 #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
644 3
สุ ข สั น ต์ วั น เ ด็ ก .. ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ❤ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ❤ #OurBelovedKing #TheGreatKingBhumibolAdulyadej #IWasBornInTheReignOfKingRama9OfThailand #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9
6 0
เด็กเป็นอันมากมีความรักดีมาแต่กำเนิด จะเรียนจะเล่นจะทำสิ่งใด ก็มุ่งมั่นทำให้ดีเด่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคหรือความลำบากยากแค้นใดๆ จะกีดกั้นไว้ได้ เด็กเหล่านี้ ผู้ใหญ่ควรสนใจและแผ่เมตตาเกี้อกูล ประคับประคองให้ได้มีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ดี ทั้งด้านการศึกษาและจิตใจ เขาจักได้เจริญเติบโตเป็นคนดีพร้อม และเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนทั่วไป พระบรมราโชวาท #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส #วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ คำพ่อสอน ❤💐💐💐❤ #เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ #OurBelovedKing #KingBhumibol #KingAnandaMahidol #น้อมถวายบังคม #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
469 1
---------------------------------- 💛 ธ สถิตในดวงใจไทย ตราบนิจนิรันดร์🇹🇭 🙏🏼 Still on my mind. His Majesty will live in our hearts eternally. King Bhumibol Adulyadej (5 December 1927 - 13 October 2016)🌟 💛 The Royal Crematorium for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej.🇹🇭 ⭐️ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวรายงานประธานในพิธีว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ ในการเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศครั้งนี้ นับเป็นขวัญกำลังใจอันสำคัญยิ่งต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วกัน โดยที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสร็จสิ้นลุล่วง ทุกประการนั้น ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธีเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ และรื้อถอนพระเมรุมาศกับอาคารประกอบทั้งปวงโดยลำดับ ⭐️ พิธีบวงสรวงและอันเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศเสร็จสิ้นแล้วในช่วงเช้าวันที่11 ม.ค. จากนี้ช่วงบ่ายจะเริ่มรื้อถอน โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน 1 จิตกรรมประดับ อาทิ ฉากบังเพลิงจะย้ายไปที่สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม 2 พระจิตกาธานจะย้ายไปที่โรงราชรถ 3 อาการประกอบอื่นๆ จะเตรียมจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรในอนาคต 4 โครงสร้างเหล็กจะย้ายไปจัดเก็บไว้โดยอาจะนำบางส่วนที่ใช้ได้มาสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการในอนาคต ซึ่งทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 🙏🏼 ข้าพระพุทธเจ้า JIANGALLERY💛 🚩 ปล. สามารถแชร์พร้อมเครดิตแต่ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต 📷 Camera : Nikon D7200 ℹ️ Information : www.mthai.com , www.thaipbs.or.th ---------------------------------------------- #KingRama9 #KingofThailand #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #KingBhumibol #RoyalCremation #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #รัชกาลที่๙ #ประเทศไทย #ourbelovedking #foreverinourhearts #RoyalCrematorium #Nikon #NikonThailand #IAMNIKON #NIKON100 #Bangkok #Thailand #JIANGALLERY
48 6
16 0
---------------------------------- 💛 ธ สถิตในดวงใจไทย ตราบนิจนิรันดร์🇹🇭 🙏🏼 Still on my mind. His Majesty will live in our hearts eternally. King Bhumibol Adulyadej (5 December 1927 - 13 October 2016)🌟 💛 The Royal Crematorium for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej.🇹🇭 ⭐️ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวรายงานประธานในพิธีว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ ในการเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศครั้งนี้ นับเป็นขวัญกำลังใจอันสำคัญยิ่งต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วกัน โดยที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสร็จสิ้นลุล่วง ทุกประการนั้น ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธีเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ และรื้อถอนพระเมรุมาศกับอาคารประกอบทั้งปวงโดยลำดับ ⭐️ พิธีบวงสรวงและอันเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศเสร็จสิ้นแล้วในช่วงเช้าวันที่11 ม.ค. จากนี้ช่วงบ่ายจะเริ่มรื้อถอน โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน 1 จิตกรรมประดับ อาทิ ฉากบังเพลิงจะย้ายไปที่สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม 2 พระจิตกาธานจะย้ายไปที่โรงราชรถ 3 อาการประกอบอื่นๆ จะเตรียมจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรในอนาคต 4 โครงสร้างเหล็กจะย้ายไปจัดเก็บไว้โดยอาจะนำบางส่วนที่ใช้ได้มาสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการในอนาคต ซึ่งทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 🙏🏼 ข้าพระพุทธเจ้า JIANGALLERY💛 🚩 ปล. สามารถแชร์พร้อมเครดิตแต่ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต 📷 Camera : Nikon D7200 ℹ️ Information : www.mthai.com , www.thaipbs.or.th ---------------------------------------------- #KingRama9 #KingofThailand #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #KingBhumibol #RoyalCremation #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #รัชกาลที่๙ #ประเทศไทย #ourbelovedking #foreverinourhearts #RoyalCrematorium #Nikon #NikonThailand #IAMNIKON #NIKON100 #Bangkok #Thailand #JIANGALLERY
39 0
11/01/2018 The last day of The Royal Crematorium of King Bhumibol The Great afterward 2 month this crematorium will be completely demolished #adayinthailand #still_in_our_heart #royal_crematorium #ig_th #iger_thai #ourbelovedking
15 0
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ องค์กษัตริย์ผู้ล่วงลับบรรทมอยู่ ข้าพเจ้านั่งอยู่เบื้องหน้าพระโกศ ข้าพเจ้ารำลึกถึงหลายวันและหลายปีแห่งมิตรภาพอันแสนอบอุ่นและใกล้ชิดของเรา There lies the late king. I sit before his coffin. As I remember. The many days and years of our warm and close friendship. ภาษาอังกฤษ โดย อาซาฮี ชิมบุน บทกลอนวะกะ บทหนึ่ง ที่ #สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ทรงนิพนธ์ขึ้น ระลึกถึงสัมพันธภาพที่ยาวนานกว่า ๕๐ ปี ทรงมีกับ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร His majesty King Bhumibol Adulyadej ❤️ Emperor Akihito & Empress Michiko of Japan 🍃🌷🍃 #OurBelovedKing #KingBhumibol #EmperorAkihito #EmpressMichiko #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #น้อมถวายบังคม #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
405 3
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 🇹🇭🙏🇹🇭 ภาพโปสการ์ดอวยพรลายมือของหลวงพ่อคูณ ครั้งรับเสด็จฯ วัดบ้านไร่ . พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล เสด็จฯ เพื่ออัญเชิญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงบุษบกเหนืออุโบสถวัดบ้านไร่ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ . เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” และประชาชนกว่า ๒ แสนคนเฝ้ารับเสด็จฯ ในคราวนั้นหลวงพ่อคูณ เตรียมเงินจำนวน ๗๒ ล้านบาท ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง โดยเสด็จพระราชกุศล ก่อนถึงวันนั้น บรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างเป็นห่วงหลวงพ่อเรื่องการใช้ราชาศัพท์ในการกราบบังคมทูล . หลวงพ่อคูณบอกว่า “ไม่ต้องหัดพูดราชาศัพท์ จะใช้ภาษาพระ” . “จะไปยากอะไรไอ้หลาน ก็พูดว่าขอถวายพระพรท่านมหาบพิตร สบายดีหรือ” . “จะพูดอย่างไรท่านก็รู้ดอก” . “และจะพูดว่าอาตมภาพจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ได้ คือพูดอย่างไร ท่านก็ไม่ถือ พูดพอให้ท่านเข้าใจก็พอ รับรองรู้จักเอาตัวรอดอยู่แล้ว” . และยังกล่าวด้วยว่า “กูยังไม่เคยพูดสักที แต่ไม่ต้องหัดหรอก ไอ้หลาน ถึงเวลามันก็เป็นไปเอง คือท่านเป็นจอมปราชญ์ พูดอย่างไรท่านก็รู้ เรียกท่านว่าคุณโยมอย่างนี้ก็ได้ ท่านสิว่าอะไร ไม่ว่าดอก คนไทยคือกันพูดกันแบบนี้ก็รู้เรื่องกันแล้ว” . หลังจากส่งเสด็จฯ แล้ว หลวงพ่อคูณกล่าวกับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “ดีใจหลาย หายเหนื่อยแล้ว” (จาก “คุณาลัย ปริสุทโธ อาลัยหลวงพ่อคูณผู้บริสุทธิ์” กองบรรณาธิการข่าวสด) ที่มา : ตามรอยพ่อ . #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เรารักในหลวง #คืดถึงพ่อ #รักในหลวงสุดหัวใจ #ในหลวงรัชกาลที่๙ #รัชกาลที่๙ #ในใจเรา๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #kingbhumibol #kingrama9 #kingofthailand #kingofkungs #ourbelovedking #welovekingbhumibol #regrann fr.@kmontraporn
44 1
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์...พ่อหลวงในดวงใจ🙏✨❤️ *ผลงานโดย โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. (1927 - 2016) Painted by Lolay. #hismajestykingbhumiboladulyadej #kingbhumiboladulyadej #ourbelovedking #kingportrait #kingrama9 #ourfather #portrait #painting #modernart #contemporaryart #instaart #artoftheday #paintingoftheday #artwork #artworld #artlovers #artcollector #ในหลวงในดวงใจ #พ่อหลวงของแผ่นดิน #รัชกาลที่๙
39 4
#พระบรมราโชวาท 🇹🇭💛🇹🇭 . ".....ไม่ว่าจะปฏิบัติการอยู่ ณ ที่ใด เวลาใด ต้องตั้งใจกระทำการให้สมบูรณ์และเหนียวแน่น ด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ใจ ด้วยความสามัคคีปรองดอง ไม่แก่งแย่งแข่งดีกัน พร้อมทั้งเพียรพยายามทุกโอกาส ที่จะทำตัวเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า....." . พระบรมราโชวาท : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๓. #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #คิดถึงพ่อ #เรารักในหลวง #รักในหลวงสุดหัวใจ #ทำดีเพื่อพ่อ #ตามรอยพ่อ #ในใจเรา๙ #ในหลวงรัชกาลที่๙ #รัชกาลที่๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #kingbhumibol #kingrama9 #kingofthailand #kingofkings #ourbelovedking #welovekingbhumibol
79 1
หนังสือ นิทรรศน์ฉันรักในหลวง ในดวงใจนิรันดร์ นับเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การสะสมอีกเล่มหนึ่ง ในบางครั้งการมีกัลยาณมิตร แม้เพียงน้อยนิด แต่กัลยาณมิตรที่เรามีนั้น ก็นำพามาซึ่งความอุ่นใจ ไว้ใจ เชื่อใจ ต่อกันในบางคราว #นิทรรศน์ฉันรักในหลวงในดวงใจนิรันดร์ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์🇹🇭 #KingBhumibol #KingRamaIX #OurBelovedKing #KingofKing
17 0
ความเพียรนั้น คือ ไม่ท้อถอยในการฝึกตนเอง ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น วินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ๆ เหมาะสม ที่ถูกต้อง และวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง #พระบรมราโชวาท #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ His Majesty King Bhumibol Adulyadej กราบแทบพระยุคลบาท ❤️💐💐💐❤️ #คำพ่อสอน #OurBelovedKing #น้อมถวายบังคม #ย้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
116 2
รัศมี จามีกร✨ แห่งความสมพระเกียรติ ., สถาปัตยกรรมไทย #พระเมรุมาศ #kingbhumibol #ourbelovedking #thailand #thaiart #thaisculpture #angels #himmapanavatar #goldenlight
129 2
#ภาพเล่าเรื่อง เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี #พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รับสั่งกับครู เมื่อครั้งเสด็จประพาสภาคเหนือครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๐๑ ภาพ : วิทย์ อนันตะ พระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรไทยอยู่เสมอ His Majesty King Bhumibol Adulyadej ❤️💐💐💐❤️ #OurBelovedKing #ในหลวงในดวงใจ💗 #พ่อของแผ่นดิน #น้อมถวายบังคม #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
151 1
ตั้งแต่พระองค์จากไป อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระองค์แทบไม่ได้เลย อย่างเล่มนี้ #ท่ามกลางประชาชน อ่านไป 2-3 หน้า ก็น้ำตาซึม อ่านไป 7-8 หน้า ก็ร้องไห้ ต้องหยุดอ่าน จนผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังอ่านไม่จบ (ถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีน้ำตาหยดใส่แว่นด้วย) ตอนนี้เลยหยิบหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จย่ามาอ่านก่อน ให้หัวใจเข้มแข็งจะกลับมาอ่านเล่มนี้และอีกหลายเล่มที่ยังไม่กล้าหยิบขึ้นมา #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
381 9
#เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน 🇹🇭💛🇹🇭🙏🇹🇭 • "....ความจงรักต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป...." • #พระบรมราโชวาท : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙. #ปฏิทินพ่อหลวง มีไว้ให้คิดถึง ที่มา : เพจ #กูจะบอกอะไรให้นะ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #คิดถึงพ่อ #เรารักในหลวง #รักในหลวงสุดหัวใจ #ในหลวงรัชกาลที๙ #รัชกาลที่๙ #ในใจเรา๙ #ฉันเกิดในรัชกาล๙ #kingbhumibol #kingrama9 #kingofthailand #kingofkings #ourbelovedking #welovekingbhumibol
155 1