#dikiş lerdende kurtulduk sukuktemiz bir şekide yaralarımız kapandı #ocb #ameliyatı #fsmeah #muharrem_mk
17 0
27 0
35 0