🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักวิลล่า ชโตลแบร์ก เมืองตุทซิ่ง รัฐบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand with His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti paid tribute in front of the portrait of the late King Bhumibol Adulyadej at the Royal Residence Villa Stolberg in Tutzing, Bavaria, Federal Republic of Germany. ---- Seine Majestät der König Vajiralongkorn von Thailand mit Seiner Königlichen Hoheit Prinz Dipangkorn Rasmijoti haben Tribut für den König Bhumibol Adulyadej im Villa Stolberg in Tutzing, Freistaat Bayern, Bundesrepublik Deutschland. ---- #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #ในหลวง #พระองค์ที #พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #princedipangkorn #dipangkornrasmijoti #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
2k 18
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป . His Majesty the King has delivered his message for Thai children on the occasion of the National Children’s Day on Saturday (Jan 13). . The message reads: “Our ancestors have left behind many good things for us and, therefore, Thai children who are the future of the country are duty-bound to carry on with and preserve these good things as well as nurturing them to become prosperous." . ภาพและข่าว : Web_ThaiPBS 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
1k 12
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในปีนี้ ทรงเจริญพระชันษาครบ ๓๑ ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ . Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana's 31 Birthday on 8th January 2018. Long Live The Princess. ❤️🙏🏻❤️ #KingVajiralongkorn #PrincessBajrakitiyabha #PrincessSirivannavari #ThaiRoyalFamily
2k 29
#repost @thairoyalfamilynews via @PhotoAroundApp สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ . His Majesty the King and Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana at Chulalongkorn University, The Princess received a bachelor's degree in creative arts from Chulalongkorn University in 2009. 💛🙏🏻❤️ #KingVajiralongkorn #PrincessSirivannavari #ThaiRoyalFamily
188 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ . His Majesty the King and Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana at Chulalongkorn University, The Princess received a bachelor's degree in creative arts from Chulalongkorn University in 2009. 💛🙏🏻❤️ #KingVajiralongkorn #PrincessSirivannavari #ThaiRoyalFamily
3k 26
#Repost @thairoyalfamilynews ・・・ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร . His Majesty the King conveyed moral support and wished good health to the people in his New Year message to the nation. . The King said he wishes the people happiness, success, prosperity and clear wisdom. The King said many important events have taken place in the country in the past year and the people have managed to pull through them well and with resilience and calm. . They have also done so in a consistent and determined fashion and with the mindfulness and reason that befits the circumstances. This had been achieved for the benefit and happiness of everyone and the country. His Majesty seeks the powers of the late King Bhumibol Adulyadej and the sacred forces to protect the people and give them morale for the sake of national strength, he said. 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
2 0
#Repost @thairoyalfamilynews ・・・ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2561 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆ . His Majesty the King issued a New Year's greeting card wishing the best for Thais. . The cover of the card features the emblems of the Chakri dynasty, of Queen Sirikit and His Majesty's royal emblem. Inside the card, on the left-hand side, there are drawings of families doing activities in three seasons. In the summer a family enjoys outdoor activities while the rainy season shows people holding umbrellas with rain falling. A drawing of a family playing in snow and with a Christmas tree represents winter. . The drawings are accompanied by two messages. One reads: "Be happy in every season, because we walk hand in hand guided by mindfulness." The other reads: "Be happy in physical health and mental health with intelligence, love and compassion. We are ready to move forward. Happy New Year and ever after." The card is signed and dated Jan 1, 2018. Appearing on the right-hand side of the card are two pictures; one of the late King at the top and other of Queen Sirikit and His Majesty. 💛🙏🏻💛 #KingBhumibol #KingVajiralongkorn #QueenSirikit #ThaiRoyalFamily
3 0
บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี และอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุข ความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิด ค่อยทำไป อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา และให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านถ้วนหน้า ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระราชพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต, 31 ธันวาคม 2560) #king #theking #kingvajiralongkorn #thailandking #newyearwishes #kingmahavajiralongkornbodindradebayavarangkun #thairoyalfamily
18 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร . His Majesty the King conveyed moral support and wished good health to the people in his New Year message to the nation. . The King said he wishes the people happiness, success, prosperity and clear wisdom. The King said many important events have taken place in the country in the past year and the people have managed to pull through them well and with resilience and calm. . They have also done so in a consistent and determined fashion and with the mindfulness and reason that befits the circumstances. This had been achieved for the benefit and happiness of everyone and the country. His Majesty seeks the powers of the late King Bhumibol Adulyadej and the sacred forces to protect the people and give them morale for the sake of national strength, he said. 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
1 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร . His Majesty the King conveyed moral support and wished good health to the people in his New Year message to the nation. . The King said he wishes the people happiness, success, prosperity and clear wisdom. The King said many important events have taken place in the country in the past year and the people have managed to pull through them well and with resilience and calm. . They have also done so in a consistent and determined fashion and with the mindfulness and reason that befits the circumstances. This had been achieved for the benefit and happiness of everyone and the country. His Majesty seeks the powers of the late King Bhumibol Adulyadej and the sacred forces to protect the people and give them morale for the sake of national strength, he said. 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
3k 58
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2561 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆ . His Majesty the King issued a New Year's greeting card wishing the best for Thais. . The cover of the card features the emblems of the Chakri dynasty, of Queen Sirikit and His Majesty's royal emblem. Inside the card, on the left-hand side, there are drawings of families doing activities in three seasons. In the summer a family enjoys outdoor activities while the rainy season shows people holding umbrellas with rain falling. A drawing of a family playing in snow and with a Christmas tree represents winter. . The drawings are accompanied by two messages. One reads: "Be happy in every season, because we walk hand in hand guided by mindfulness." The other reads: "Be happy in physical health and mental health with intelligence, love and compassion. We are ready to move forward. Happy New Year and ever after." The card is signed and dated Jan 1, 2018. Appearing on the right-hand side of the card are two pictures; one of the late King at the top and other of Queen Sirikit and His Majesty. 💛🙏🏻💛 #KingBhumibol #KingVajiralongkorn #QueenSirikit #ThaiRoyalFamily
1k 10
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานบัตรอำนวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมข้อความพระราชทานพร พร้อมลายพระอภิไธย อีกทั้งยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand delivered New Year 2018 Card with message in Thai language and his signature. The card also contains the photos of King Bhumibol Adulyadej (Rama IX), with Queen Sirikit and himself. ---- #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 . Repost @ royalworldthailand #สวัสดีปีใหม่ #2018 #newyear #newyear2018 #happynewyear2018
16 0
❤🙇‍♀️❤ทรงพระเจริญ❤🙇‍♀️❤ Regranned @royalworldthailand - 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชดำรัสพระราชทานพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand delivered a speech for New Year 2561 B.E. (2018 A.D.) from Amphorn Sathan Throne Hall in Dusit Palace, Bangkok, Kingdom of Thailand. ---- #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 - #regrann
16 0
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชดำรัสพระราชทานพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand delivered a speech for New Year 2561 B.E. (2018 A.D.) from Amphorn Sathan Throne Hall in Dusit Palace, Bangkok, Kingdom of Thailand. ---- #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
1k 21
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๖๑ สุขสันต์ทุกฤดูกาล เพราะจับมือเดินก้าวหน้าด้วยสติอันมั่นคง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสอวยพร เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ #พุทธศักราช2561 แก่ประชาชนชาวไทย เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความว่า บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้มีความสุขความเจริญ ให้มีกำลังกายกำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรา ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านถ้วนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 💛💛💛#KingVajiralongkorn #LoveLiveTheKing 🙇🏼💛🇹🇭 #31december2017
29 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 แก่ประชาชนชาวไทย ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความว่า "บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้มีความสุขความเจริญ ให้มีกำลังกายกำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรา ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านถ้วนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป" และในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานบัตรอวยพร ประจำปี พ.ศ. 2561 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวาย ในโครงการพระราชดำริต่างๆ อีกด้วย #HelloMagazineThailand #HelloThupdate #Royalnews #KingVajiralongkorn #HappyNewYearCard #ทรงพระเจริญ
386 5
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานบัตรอำนวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมข้อความพระราชทานพร พร้อมลายพระอภิไธย อีกทั้งยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand delivered New Year 2018 Card with message in Thai language and his signature. The card also contains the photos of King Bhumibol Adulyadej (Rama IX), with Queen Sirikit and himself. ---- #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
625 7
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จนปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจแก่ทุกท่านถ้วนหน้า เป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป #ทรงพระเจริญ #kingvajiralongkorn 🇹🇭💛
93 1
#repost @thairoyalfamilynews via @PhotoAroundApp เมื่อวานนี้ (วันที่ ๒๘ ธันวาคม ที่ผ่านมา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร . 28 December 2017, His Majesty the King presiding over the Wreath Laying Ceremony, on occasion of King Taksin the Great's memorial day at the Royal Statue of King Taksin the Great, Bangkok Thailand. . ภาพและข่าว : FB_MGR PHOTO / Web_มติชนออนไลน์ 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
32 0
เมื่อวานนี้ (วันที่ ๒๘ ธันวาคม ที่ผ่านมา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร . 28 December 2017, His Majesty the King presiding over the Wreath Laying Ceremony, on occasion of King Taksin the Great's memorial day at the Royal Statue of King Taksin the Great, Bangkok Thailand. . ภาพและข่าว : FB_MGR PHOTO / Web_มติชนออนไลน์ 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
1k 22
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2560 อันเป็นวันที่ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2310 ณ พระบรมราชานุสรณ์ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand paid tribute to the Statue of King Taksin the Great, marked King Taksin Day on 28 December 2017; the day which Taksin was crowned the King of Thonburi (present day Bangkok) in 1767 at the Royal Statue Wongwian Yai in Bangkok, Kingdom of Thailand. ---- Photos: Matichon #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
824 8
#repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand with His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti ---- Photo: Amphorn Sathan Achieve / Prince of the Wind #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #ในหลวง #พระองค์ที #พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #princedipangkorn #dipangkornrasmijoti #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
709 0
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand with His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti ---- Photo: Amphorn Sathan Achieve / Prince of the Wind #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #ในหลวง #พระองค์ที #พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #princedipangkorn #dipangkornrasmijoti #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
3k 19
Pictures of the king (and of his late father, who reigned for like six decades) abound in Thailand. Apparently it’s a law that every business displays a photograph of him. If that’s true, people are very good at obeying the law here. You also stand for a well-produced video tribute to him before any movie you see in the cinema. People seem to really like him here. From what I can gather, most of the outspoken critics of the monarchy are no longer in Thailand. #kingbhumibol #kingvajiralongkorn #ramaix #ramax #chakridynasty #mathesonsinthailand
21 0
#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย ”สายสะพายมหาจักรีฯ” พระราชโอรส และพระราชธิดา ๓ พระองค์ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๓รอบ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๖ เรียงลำดับ พระนาม ดังนี้ ๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณบรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ โปรดสังเกตในภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่ได้รับพระราชทาน เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน ซึ่งเป็นเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดของพระบรมราชวงศ์ ด้วยทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ทรงมีพระชนมายุ ๑๐พรรษา ตามบันทึกในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๘ตอนที่ ๑๐๔วันที่ ๑๕ธันวาคม ๒๕๐๔ เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ (อ้างอิง:ภาพและข้อมูลจากเพจรักสยาม หนังสือเก่า) #ภ#ภาพเก่างคุณค่า #ภาพเก่า #thairoyalfamily #kingvajiralongkorn #kingmahavajiralongkorn #kingrama10 #myking #kingofkings #kingofthailand #welovekingmahavajiralongkorn #princesssirindhorn #weloveprincesssirindhorn #princessubolratanarajakanya #weloveprincessubolratana
2k 15
#พระราชดำรัส 🇹🇭🙏🇹🇭💛 • "....ทฤษฎีใหม่นี้เกิดขึ้นมาอย่างไร ก็มาจากการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติของคนอื่นด้วยตั้งแต่ต้น. ทฤษฎีใหม่นี้ ความจริงทางราชการได้ปฏิบัติมาหลายปีแล้ว ก่อนที่เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ตามที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริ คือ การพัฒนาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอย่างในที่เดียวกัน หรือผลัดปลูกหมุนเวียนกัน...." • พระราชดำรัส : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ขอบคุณที่มา : คำสอนพ่อ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้าที่ ๑๔๙. Cr.เพจผมรักพ่อ #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณ #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #เรารักในหลวง #คำพ่อสอน #ตามรอยพ่อ #รักในหลวงสุดหัวใจ #ในหลวงรัชกาลที๙ #รัชกาลที่๙ #รัชกาลที่๑๐ #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #kingvajiralongkorn #kingrama10 #kingbhumibol #kingrama9 #kingofthailand #kingofkings #welovekingbhumibol #thairoyalfamily
151 1
#repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 10 ธันวาคม 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand presided over the Royal Ceremony marked Thailand’s National Constitution Day on 10 December 2017 at Ananta Samakom Throne Hall in Dusit Palace, Bangkok, Kingdom of Thailand. ---- Photos: Thai Parliament Radio วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
68 1
เมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๐ ธันวาคม ที่ผ่านมา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร . 10 December 2017, His Majesty the King presiding over the making merit Royal Ceremony on occasion of Thai Constitution Day at Ananta Samakhom Throne Hall in the Dusit Palace, Bangkok Thailand. . ภาพและข่าว : Web_ผู้จัดการ / คมชัดลึก 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
1k 15
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 10 ธันวาคม 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand presided over the Royal Ceremony marked Thailand’s National Constitution Day on 10 December 2017 at Ananta Samakom Throne Hall in Dusit Palace, Bangkok, Kingdom of Thailand. ---- Photos: Thai Parliament Radio วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
708 5
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2560 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand paid tribute to the statue of King Prajadhipok (Rama VII) who gave the first permanent Constitution of the then Kingdom of Siam, marked Thailand’s National Constitution Day on 10 December 2017 at the Parliament House in Bangkok, Kingdom of Thailand. ---- Photos: Matichon #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
860 2
เมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๐ ธันวาคม ที่ผ่านมา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร . 10 December 2017, His Majesty the King presiding over the Wreath Laying Ceremony, on occasion of Thai Constitution Day at King Prajadhipok Royal Statue, Parliament house, Bangkok Thailand. . ภาพและข่าว : FB_NationPhoto / Web_มติชนออนไลน์ / ผู้จัดการ / คมชัดลึก 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
997 9
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มัสยิดกลางปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand presided over the National and Southern Territory’s Quran Competition Awards 2017 at Pattani Provincial Central Mosque in Pattani Province, Kingdom of Thailand. ---- Photos: Thairath, Daily News #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
692 4
#repost @thairoyalfamilynews via @PhotoAroundApp เมื่อวานนี้ (วันที่ ๙ ธันวาคม ที่ผ่านมา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี . 9 December 2017, His Majesty the King presented an award for the National Al-Quran Beading to an award winning person at the Central Mosque of Pattani, Pattani Thailand. . ภาพและข่าว : FB_NationPhoto 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
58 1
เมื่อวานนี้ (วันที่ ๙ ธันวาคม ที่ผ่านมา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี . 9 December 2017, His Majesty the King presented an award for the National Al-Quran Beading to an award winning person at the Central Mosque of Pattani, Pattani Thailand. . ภาพและข่าว : FB_NationPhoto 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
1k 11
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร . 5 December 2017, His Majesty the King accompanied by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana, Khun Ploypailin Jensen and Khun Sirikitiya Jensen presiding over the making merit Royal Ceremony on occasion of His Majesty Late King Bhumibol Adulyadej's birthday on 5th December 2017 at Amarin Winitchai Throne Hall in the Grand Palace, Bangkok Thailand. . ภาพและข่าว : Web_ฐานเศรษฐกิจ / ไทยรัฐ 💛🙏🏻💛 #KingBhumibol #KingVajiralongkorn #PrincessMahaChakriSirindhorn #PrincessBajrakitiyabha #PrincessSirivannavari #KhunPloypailin #KhunSirikitiya #ThaiRoyalFamily
1k 11
#repost @thairoyalfamilynews via @PhotoAroundApp เมื่อวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร . 1-2 December 2017, His Majesty the King presented the graduate certificates of Thammasart University at Thammasart University, Bangkok Thailand. . ภาพและข่าว : Web_แนวหน้า 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
41 0
#ทรงพระเจริญ “เรารักพระองค์ภา” พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ตรัสเรียก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ว่า "ป้อ" พระพี่เลี้ยงผู้ถวายการอภิบาล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา ได้เล่าว่า พระองค์ภา ทรงมีพระชนมายุครบ ๑พระชันษา ก็สามารถทรงพระดำเนินได้ลำพังองค์ ๖-๗ก้าว และมีพระทนต์ขึ้นถึง ๔องค์และทรงเริ่มหัดรับสั่งเรียกใครต่อใครได้หลายคำแล้ว ทรงเรียกพระชนนีว่า "แม่" ได้อย่างชัดเจน ทรงตรัสเรียก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่า "ป้อ" และเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระราชดำเนินทรงเยี่ยม จะดีพระทัยมากและรับสั่งว่า "ปู่ ตู่ๆ " ทั้งยังทรงตรัสเรียกชื่อและล้อเลียนมหาดเล็กผู้ใกล้ชิดทุกคนด้วย.......... ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด(อ้างอิง ข้อมูลจากเพจรักสยาม หนังสือเก่า/ภาพพระฉายาลักษณ์ จาก:: www.facebook.com/Bajrakitiyabha) #myking #kingvajiralongkorn #เรารักในหลวง #เรารักพระองค์ภา #princessbajrakitiyabha #thairoyalfamily
8k 50
Heard about that if someone tells you that the #grandpalace is close, perhaps you are talking to a scammer luring you to visit a jade store or something. Well turns-out it's really close for the birthday of the #rama9 #kingbhumibol . After sometime strolling, seen a crowd patiently waiting in the street for #rama10 #kingvajiralongkorn to pass through. I was unable to capture his extravagant entourage since i was sitting beside a monk. He forbid me from taking picture but he was nice enough to allow me to have some prior to the passing. #thailand #bangkok #asia #asian #amazingthailand #wanderlust
15 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ชุด "มหาธรรมิกราชา" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต #Kingvajiralongkorn #รัชกาลที่๑๐🇹🇭 #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #โขนกลางแปลง #โขนกลางแปลงพระราชทาน #Thailand
20 0
เมื่อวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร . 1-2 December 2017, His Majesty the King presented the graduate certificates of Thammasart University at Thammasart University, Bangkok Thailand. . ภาพและข่าว : Web_แนวหน้า 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
2k 16
No caption needed❤❤❤ #kingbhumibhol #kingvajiralongkorn
9 0
ประมวลภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือ อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ณ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี . The Gallery of His Majesty the King open Naruebodindrachinta Reservoir at Prachinburi, Thailand. . ภาพและข่าว : FB_NationPhoto / ฝ่ายผลิตสื่อฯ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สลก. / สำนักงาน กปร. 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
2k 17
เมื่อวานนี้ (วันที่ ๓ ธันวาคม ที่ผ่านมา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือ อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ณ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี . 3 December 2017, His Majesty the King open Naruebodindrachinta Reservoir at Prachinburi, Thailand. . ภาพและข่าว : Web_มติชนออนไลน์ / ผู้จัดการออนไลน์ / FB_NationPhoto 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
3k 42
🇹🇭💛🇹🇭👑🇹🇭🙇‍♂️🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ เขื่อนห้วยโสมง อันเป็นโครงการแหล่งน้ำในพระราชดำริโครงการสุดท้าย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand presided over the opening of Naruebodindrachinta Reservoir, the last reservoir project of the late King Bhumibol Adulyadej at Nadi District, Prachinburi Province, Kingdom of Thailand. ---- Photos: Matichon #ส#สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณินทรเทพยวรางกูร #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #royalworldthailand #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand #น้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณ #regrann fr.@royalworldthailand
136 0
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ เขื่อนห้วยโสมง อันเป็นโครงการแหล่งน้ำในพระราชดำริโครงการสุดท้าย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ---- His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand presided over the opening of Naruebodindrachinta Reservoir, the last reservoir project of the late King Bhumibol Adulyadej at Nadi District, Prachinburi Province, Kingdom of Thailand. ---- Photos: Matichon #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
1k 15
#repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 #ย้อนวันวาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรบรับการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ เฉลิมพระปรมาภิไธยชั่วคราว “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” จนกว่าจะถึงการพระราขพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในทางนิตินัย ได้ถือว่าทรงราชย์หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ---- #Throwback On 1 December 2016 Crown Prince Maha Vajiralongkorn was proclaimed the 10th King of the Chakri Dynasty. He is styled temporarily as “King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”, shortly as “King Vajiralongkorn” with his Regnal Name “Rama X”. The King will be styled officially on his formal Coronation. Legally, he has ascended the throne since 13 October 2016 after the death of his father King Bhumibol Adulyadej (Rama IX the Great). ---- Photos: His Majesty’s Press Department สำนักพระราชวัง #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
67 0
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” “King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”, shortly as “King Vajiralongkorn” with his Regnal Name “Rama X”. #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10#vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax#thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย#ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
102 3
#Repost @khunchaiyod9t (@get_repost) ・・・ #พระบรมราโชวาท “...ขอให้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่านรับสั่งไว้มากมาย ท่านทรงปฏิบัติมามากมาย ถ้าเกิดศึกษาพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีของประเทศชาติ ที่จะสืบสานต่อจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน แน่ใจว่าประชาชนเขาก็ต้องการแบบนั้น..." สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท แก่คณะรัฐมนตรี ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...(อ้างอิง: #ข่าวในพระราชสำนัก :ThaiPBS ข่าว๑๖.๐๐น.) #myking #kingvajiralongkorn #ในหลวง #รัชกาลที่๑๐ #ทศมินทราชา #เรารักในหลวง #เรารักพระเจ้าอยู่หัว #kingofthailand๙
82 1
#ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงสนิทสนมกันมากตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ (ภาพซ้าย)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งสองพระองค์ทรงอย่างสนิทสนมแนบแน่นบนพระเก้าอี้ทรงรักกันมาก ติดกันมาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับสั่งได้คล่องตั้งแต่พระชนม์ได้ ๒พรรษา ทรงจำเก่งมาก เวลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเล่านิทานอะไรเที่ยวเดียว ทรงจำได้หมดรับสั่งตามได้เหมือนทุกอย่าง... (ภาพขวา)เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร... (อ้างอิง:ข้อมูลจากเพจรักสยามหนังสือเก่า/ข่าวสด) #ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #เรารักในหลวง #เรารักพระเจ้าอยู่หัว#รัชกาลที่10 #myking #kingvajiralongkorn#kingrama10 #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี #tobenumberone #thairoyalfamily#เกร็ดประวัติศาสตร์
107 0
#ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงสนิทสนมกันมากตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ (ภาพซ้าย)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งสองพระองค์ทรงอย่างสนิทสนมแนบแน่นบนพระเก้าอี้ทรงรักกันมาก ติดกันมาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับสั่งได้คล่องตั้งแต่พระชนม์ได้ ๒พรรษา ทรงจำเก่งมาก เวลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเล่านิทานอะไรเที่ยวเดียว ทรงจำได้หมดรับสั่งตามได้เหมือนทุกอย่าง... (ภาพขวา)เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร... (อ้างอิง:ข้อมูลจากเพจรักสยามหนังสือเก่า/ข่าวสด) #ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #เรารักในหลวง #เรารักพระเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่10 #myking #kingvajiralongkorn #kingrama10 #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี #tobenumberone #thairoyalfamily #เกร็ดประวัติศาสตร์
6k 30
#พระบรมราโชวาท “...ขอให้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่านรับสั่งไว้มากมาย ท่านทรงปฏิบัติมามากมาย ถ้าเกิดศึกษาพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีของประเทศชาติ ที่จะสืบสานต่อจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน แน่ใจว่าประชาชนเขาก็ต้องการแบบนั้น..." สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท แก่คณะรัฐมนตรี ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...(อ้างอิง: #ข่าวในพระราชสำนัก :ThaiPBS ข่าว๑๖.๐๐น.) #myking #kingvajiralongkorn #ในหลวง #รัชกาลที่๑๐ #ทศมินทราชา #เรารักในหลวง #เรารักพระเจ้าอยู่หัว #kingofthailand
3k 47
เมื่อวานนี้ (วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 กับศาลจังหวัดนครสวรรค์ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . 29 November 2017, His Majesty the King presiding over lay the foundation stone of The Court Of Appeal Region 6 at Nakhon Sawan, Thailand. . ภาพและข่าว : Web_มติชนออนไลน์ / FB_MGR Photo 💛🙏🏻💛 #KingVajiralongkorn #ThaiRoyalFamily
2k 22
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ---- His Majesty King Vajiralongkorn greeted the crowds during his visit to Nakhon Sawan Province, Kingdom of Thailand. ---- Photos: Matichon #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #วชิราลงกรณ #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
1k 8