ประติมากรรม ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ศิลปิน อ.ทรงศักดิ์ นามโพธิ์ วัสดุโลหะสำริด Bronze ขนาดสูง 39 cm(ไม่รวมฐานหิน) จำนวนจัดสร้าง 29 ED#kingrama9 #kingbhumibol #kingofthailand #kingofkings #loveking #trendy8648
7 0
Over four million people have visited the Royal Crematorium at Sanam Luang during the two-month-long exhibition on the Royal Cremation of the late King Bhumibol Adulyadej. The Greatest King I Have Ever Known About . #royalfuneral #royalcremation #sanamluang #KingBhumibol #KingRama9 #Thailand #bangkok #foreverinmyheart #tourismthailand #amazingthailand #deeprespect #thebestking #bhu#bhumiboladulyadejofthailand #bhumiboladulyadej #kingofthailand #gonebutneverforgotten
5 0
... คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่า คนดีทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี ... ... A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong will of the good person ... พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ The Royal Speech of of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej. On the occasion of the Royal Birthday Anniversary At the Dusidalai Hall, Chitralada Villa, Dusit Palace On Wednesday, December 4, 1996 #รัชกาลที่9 #คิดถึง #KingBhumibolAdulyadej #KingRama9 #stillinmymind #สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ #ในหลวงในดวงใจ #kinginmyheart
3 0
Read more at: www.lifestyleandtravel.com #ltmagazine #ltonline #king #kingofkings #kingrama9 #rama9 #kingbhumibol #thailand
5 0
17 มกราคม #วันโคนมแห่งชาติ #พระบิดาแห่งโคนมไทย 🙏🙏🙏 : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ : #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705793976143914&id=790953437627977
8 0
🙏💛🙏💖🙏🌼 : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ : #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
10 1
🙏💛🙏💖🙏🌼 : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ : #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
8 0
#ภาพประทับใจ 🇹🇭🙏🇹🇭 . ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่มุมศาลหลักเมืองทั้ง ๔ ทิศ โดยตำแหน่งที่ตั้งเสาหลักเมือง อยู่ที่ด้านทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง และด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัด (ปัจจุบันเป็นพิพิธฑภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี) . แต่เดิมนับตั้งแต่สร้างเมืองอุบลราชธานีมา ยังไม่มีการตั้งศาลหลักเมืองครับ จนมาถึงสมัยพลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้น ได้มีโอกาสกราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่สมเด็จท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่ชาวอุบล ซึ่งเป็นที่เคารพโดยทั่วไป เพื่อปรึกษาหารือว่า "จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่หัวเมืองเอกมาตั้งแต่อดีตกาล มีชื่อ "ราชธานี" เพียงแห่งเดียว มีความเจริญรุ่งเรืองมานาน แต่ยังไม่มีการยกเสาหลักเมืองให้เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาราษฎร สำหรับยึดถือเป็นหลักชัยทางจิตใจ ให้มีความมั่นคง เชื่อในหลักบ้านหลักเมือง เป็นการผดุงกำลังใจให้แน่วแน่ในการดำรงชีพ โดยอานุภาพของหลักเมือง จะเป็นหลักชัยให้ประชาราษฎรในบ้านเมืองอุบลฯ อยู่เย็นเป็นสุข รุ่งเรืองสถาพรตลอดกาล จึงเห็นสมควรสร้างศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ กลางเมืองอุบลราชธานี" . ทุกวันนี้ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เป็นที่สักการะบูชาเป็นมิ่งขวัญของชาวอุบลราชธานี และผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองอุบลเสมอมา นับเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่ไกด์อุบลอยากเชิญชวนท่านมาเที่ยวชม และสักการะบูชา เมื่อมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ... ที่มา #โบราณนานมา #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เรารักในหลวง #ในหลวงรัชกาลที่๙ #รัชกาลที่๙ #รัชกาลที่๑๐ #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingrama10 #kinhbhumibol #kingmahavajiralongkorn #queensirikit #thairoyalfamily regrann fr.@kmontraporn
38 0
31 2
📖 🎓 📚 วั น ค รู 💛 ๙ 👓 วันครู 🎓 ワイクーの日  Teachers' Day [ 教師の日、] “…… เป็นครูใช่มั้ย .. ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี" - ในหลวง ร.๙ ตรัสกับ นายวิทย์ อนันตะ อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองฝาด 🙏🏻 🎓 🙇⭐ ☄🌼🌼🌼 ❞ 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 🙇 ส ถิ ต อ ยู่ ใ น ใ จ ต ร า บ นิ รั น ด ร์ 🙏 💛 Always our belღve KiNG | ๙ | 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ☄ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ ☄ [CR : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ ] ⠀⠀ #IwasBornInThereignOfKingramaixofThailand #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #๙ #Kin#Kingibol  #Kingbhumiboladulyadej  #プミポン国王 #Kingrama9 #KingOfThailand  #King  #รัชกาลที่๙ #รัชกาลที่9 #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #stillonmymind #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 #Bangkok #バンコク #방콕 #illustration  #drawing  #portrait #artoftheday #contemporaryart #วันครู
19 1
📖 🎓 📚 วั น ค รู 💛 ๙ 👓 วันครู 🎓 ワイクーの日  Teachers' Day [ 教師の日、] “…… การศึกษาเป็นเครื่องอันสำคัญในการพัฒนา ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำให้ได้โดยสะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว … ” 👨🏻👑 พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้บริหาร และสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙇🙇🙇⭐ ☄🌼🌼🌼 ❞ 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 🙏🏻 My • K i n g 🇹🇭 👨 👑 Kingbhumiboladulyadej 🇹🇭 💛 🙏🏻 プミポン国王 💛 Our father is the best in our mind. 🙏 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀ ⠀👨 👑 Kingrama9 🌼  รัชกาลที่๙ 🌼 Forever in our Hearts 💛 Forever 💛 👑 👨 In Remembrance of H.M. King Bhumibol 🙇🏻 ⠀⠀🇹🇭 วันที่ ๔๖๑ ☄ ๘๓ วัน 💛 (๑ ปี ๑๐๐ วัน) 🌼 วันที่พ่อได้พัก 🌼⠀⠀⠀☁️ 🕊 เสด็จสู่สวรรคาลัย ☄☁️🕊☁️🕊☁️🕊⠀⠀⠀⠀ ☄ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 🌼 ( 16 January 2018 )⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀🙇 ส ถิ ต อ ยู่ ใ น ใ จ ต ร า บ นิ รั น ด ร์ 🙏 💛 Always our belღve KiNG | ๙ | 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ☄ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ ☄ [CR : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ ] ⠀⠀ #IwasBornInThereignOfKingramaixofThailand #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #๙ #Kin#Kingibol #Kingbhumiboladulyadej #プミポン国王 #Kingrama9 #KingOfThailand #King #รัชกาลที่๙ #รัชกาลที่9 #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #Kyobangkoku #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 #Bangkok #バンコク #방콕 #illustration #sketch #drawing #portrait #artoftheday #contemporaryart #วันครู
46 1
Остров недалёко от Паттайя. Был открыт к посещению только после смерти короля Рамы 9, во время жизни был гостевым островом. Рядом с этим островом находится остров с одной из резиденций короля, а на этот он размещал гостей. На гостевом острове есть галлерея, где отображены следы рук и ног правителей разных стран🌍 #rama #kingrama9 #kingrama๙ #islandkings #islandskingrama #tai #tailand #pattaya #trav #travel #travelblogger #welltraveled #travisscott #traveller #worldtraveler #luxurytravel #ilovetravel #mytravelgram
34 1
Remember the Sanamlong My beloved father Bhumibol#King rama9🙏💛
22 2
•°•° The Royal Pyre | พระเมรุมาศในความทรงจำของปวงชนชาวไทย ธสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ 🇹🇭 •°•° #kingbhumibol #kingrama9 👑
2 0
•°•° The Royal Pyre | พระเมรุมาศในความทรงจำของปวงชนชาวไทย ธสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ 🇹🇭 •°•° #kingbhumibol #kingrama9 👑
4 0
•°•° The Royal Pyre | พระเมรุมาศในความทรงจำของปวงชนชาวไทย ธสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ 🇹🇭 •°•° #kingbhumibol #kingrama9 👑
2 0
•°•° The Royal Pyre | พระเมรุมาศในความทรงจำของปวงชนชาวไทย ธสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ 🇹🇭 •°•° #kingbhumibol #kingrama9 👑
2 0
•°•° The Royal Pyre | พระเมรุมาศในความทรงจำของปวงชนชาวไทย ธสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ 🇹🇭 •°•° #kingbhumibol #kingrama9 👑
4 0
•°•° The Royal Pyre | พระเมรุมาศในความทรงจำของปวงชนชาวไทย ธสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ 🇹🇭 •°•° #kingbhumibol #kingrama9 👑
4 0
"👨🏻👑 เป็นครูใช่มั้ย .. ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี" - ในหลวง ร.๙ ตรัสกับ นายวิทย์ อนันตะ อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองฝาด คิดถึงพระองค์ 😊 🙏🏻 วันครู 🎓 ワイクーの日  Teachers' Day 教師の日、おめでとうございます.( Kyoushi no hi, omedetougozaimasu) [เคียวชิ โนะ หิ, โอะ เมะเดะโตโกะไซมาส] สุขสันต์วันครูค่ะ เนื่องในโอกาสวันครู คิดถึง ⛅ 👑 👨 In Remembrance of H.M. King Bhumibol 🙇🏻 🇹🇭 🙇 ส ถิ ต อ ยู่ ใ น ใ จ ต ร า บ นิ รั น ด ร์ 🙏 💛 Always our belღve KiNG | ๙ | 🇹🇭 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ☄ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ☄ #IwasBornInThereignOfKingramaixofThailand #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #๙ #Kin#Kingibol #Kingbhumiboladulyadej #Kingrama9 #KingOfThailand #King #รัชกาลที่๙ #รัชกาลที่9 #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #stillonmymind #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ  #Bangkok #バンコク  #ins#instagramers #プミポン国王 #portrait #instagram #วันครู #Teacher #TeacherDay
14 2
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
18 0
42 3
"ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ" #วันครู #kingrama9
19 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
17 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
16 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
21 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม ผนังที่ ๑ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
26 0
แบงค์ 20 แบบ 12 หมวดเดียวกันเลขเรียงเกือบตองเก้า หากยากควรเก็บ UNC 5E9999990- 5E9999998 ราคา 40,000 ตกใบละ 4,444 บาท ราคาคุยได้ค่ะ สนใจ direct มาได้เลย price 40,000 thai baht If you want to buy please contact ig direct message or LINE ID : toeyrtp #sale #แบงค์เลขสวย #ธ#ธนบัตร#ธนบัตรเลขสวย #แบงค์20 #แบบ12 #ธนบัตร #thaibanknote #rareitems #banknote #kingrama9 #oldmoney #thailand #1981
7 0
Worapol – King Rama IX – 07, Buy artwork online link in bio #onarto #bangkok #artist #asianart
30 3
เข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ #KingRama9
42 0
🙏🙏คุณครูของประเทศ 🙏🙏 YOU ARE THE BEST TEACHER FOREVER #belovedking #fritzhansen #kingrama9 #teacherday
68 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
43 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
36 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
17 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
31 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
20 0
• วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันนี้ถอดฉากบังเพลิงฯ #kingrama9 #kingbhumibol #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗
21 0