✍🏽 چرا میجنگی؟ با سربازی زخمی، کم رمق، افتاده پشت خاکریز عشق، و در محاصره ی خاطرات، که عاشقانه شعار دوستت دارد زمزمه میکند! برای چه میجنگی؟ برای همه ی آنچه با کمال میل تقدیمت کرد! با چه دلی می جنگی وقتی دستش خالی تر از همیشه ست و تو، آن چشم ها را داری! آن دست ها را! آن ابروها را داری! آن مژه ها را! وقتی پوستت رنگ تاراج است و تنت عطر اسارت میدهد! وقتی لبهایت طعم شهادت میدهد و لبهایش شهادت به پیروزی ات! با که میجنگی؟ با کسی که قصد کرده اولین کشته ی راه تو باشد! چه دارد برای باختن جز دل؟! جنگ نمی خواهد که... بیا... همه اش مال تو! لبخند فتح بزن! • @sarvenaz_th#ax_#onari_ #agameoftones #istgahe_honar #pic_peom #globe_people #agameoftones10k # #ir_photographers_club #portraitmood #myphotoshop #portraitsvisuals #pic#ax#portraitgames #earth_portraits #creative_portraits #art#pic#akas_bashi#aks_baran#kdpeoplegallery#portraitpage
23 0
Keep on keeping on
13 1
Está aberta a temporada de sorrisos mais lindos do mundo!
18 1
If you’re lookin’ 👀 Here’s a hint of where you’ll find me. 🏒🥅
7 1
Mark on #Portra400 #35mm
22 1
“Nature always wears the colors of the spirit.” 🌿 I’m so obsessed with how my photos turned out from this shoot. It’s such a rewarding feeling to have something that you’ve been envisioning for months, finally come to life. Zahra — 10.19.17
11 1