ชมสวน : เครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สีอะคลิลิค แสดงหญิงสาวในชุดผ้าไทยในอิริยาบท ร่าเริง สดใส กลางสวนดอกไม้ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ศิลปิน : Have A Hug Studio ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม
3 0
หุ่นกระบอก "นางสุพรรณมัจฉา" ศิลปิน : คณะหุ่นช่างฟ้อนโจหน่า ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ผ้าปักชาวเขา (นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ทูลเกล้าฯ ถวาย) เป็นผ้าพื้นสีดำ ปักลวดลายหลากสีสัน ตกแต่งด้วยผ้าตัดปะหลากสี ชมความสวยงามของลายผ้าได้ที่ นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ผ้าปักลายวิถีชีวิตชาวเขา (นางนั่นเฟีย แสงเส้า ทูลเกล้าฯ ถวาย) ผ้าปักชาวเขา พื้นผ้าใยสังเคราะห์สีครามและสีเขียว ปักลวดลายวิถีชีวิตชาวเขาด้วยเส้นด้ายหลากสี ชมความประณีตของผ้าปักได้ที่ นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0