ชมสวน : เครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สีอะคลิลิค แสดงหญิงสาวในชุดผ้าไทยในอิริยาบท ร่าเริง สดใส กลางสวนดอกไม้ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ศิลปิน : Have A Hug Studio ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม
3 0
หุ่นกระบอก "นางสุพรรณมัจฉา" ศิลปิน : คณะหุ่นช่างฟ้อนโจหน่า ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ผ้าปักชาวเขา (นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ทูลเกล้าฯ ถวาย) เป็นผ้าพื้นสีดำ ปักลวดลายหลากสีสัน ตกแต่งด้วยผ้าตัดปะหลากสี ชมความสวยงามของลายผ้าได้ที่ นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ตะกร้าเซี่ยนหมาก เป็นงานไม้หัตกรรมบ้านถวาย ทาชาดและปั้นรักประดับตกแต่งลายเถาว์องุ่น (นายบุญเลิศ ตุ้มอินมร ทูลเกล้าฯ ถวาย) จัดแสดงผลงานได้ที่ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ถังไม้ไผ่จักสานขด เป็นถังทรงกระบอก ปากผาย มีฝาปิด ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจักสานขด บ้านร้องดอนไชย ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ชมผลงานได้ที่ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
หีบไม้ปิดทอง เป็นงานไม้ ปั้นรัก ปิดทอง ประดับกระจก ผลงานฝีมือนักเรียนของ นายอนุพงษ์ เทพจะเสาร์ และนายไพโรจน์ ศักดิ์สิทธิศรีพร ทูลเกล้าฯ ถวาย ชมผลงานได้ที่ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
แจกันไม้มะม่วงลวดลายเวียงกาหลง (นางวงเดือน นันทาทอง ทูลเกล้าฯ ถวาย) งานแกะสลักไม้เป็นรูปทรงแจกัน เขียนลวดลายเลียนแบบเครื่องถ้วยเวียงกาหลง ผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ชมผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนชิ้นนี้ได้ที่ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ภาพวาดฃายหญิงสูบไปป์ (นายชัยยศ สุขต้อ ครูศิลปะผู้ทุ่มเทให้กับเด็กนักเรียนชาวเขา) ภาพวาดสีน้ำมันบนกระดาษ สะท้อนวิถีชีวิตชาวเขา จัดแสดงที่ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ผ้าปักลายวิถีชีวิตชาวเขา (นางนั่นเฟีย แสงเส้า ทูลเกล้าฯ ถวาย) ผ้าปักชาวเขา พื้นผ้าใยสังเคราะห์สีครามและสีเขียว ปักลวดลายวิถีชีวิตชาวเขาด้วยเส้นด้ายหลากสี ชมความประณีตของผ้าปักได้ที่ นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0