สองชั่วโมงครึ่ง ... ยังเดินไม่ครบเลย นิทรรศการห้องพิเศษก็ได้แค่ชะเง้อ😣😣 เลยมาเดินวนชั้นล่าง .... ทำได้แค่ดินวน 😭😭 #ภาพถ่ายของพ่อ #ภาพวาดพ่อ #หอศิลป์ #จะไปอีก #ต้องไปอีก
1 0
ร้อยใจใกล้พ่อ #ร้อยใจใกล้พ่อ #หอศิลป์
8 0
มองและฟัง ด้วยหัวใจ#หอศิลป์#กรุงเทพมหานคร
16 0
แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา คงต้องเวลาเท่าชีวิตนี้#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙#หอศิลป์#กรุงเทพมหานคร#เครดิตเจ้าของภาพ
15 0