"...หยดน้ำ หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน..." เพลง "ในหลวงของแผ่นดิน" #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #พระผู้เป็นหัวใจไทยทั้งชาติ #พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน
0 0
หัวใจ ไม่ใสเหมือนฟ้า 💛 คนไทยสวมชุดดำ เดินฝ่าแดดแรงกราบในหลวง ณ กำแพงวัดพระแก้ว #ในหลวงรัชกาลที่๙ #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #๒๐ตุลาคม๒๕๖๐ #bangkok #life #thailand
30 0
🙏🏻#ธสถิตในดวงใจนิรันดร์
2 0
“สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #ในหลวงรัชกาลที่9 #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4 0
"ทรงเป็นแบบอย่างแห่งบุตรที่กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีเสมอมา" #ตามรอยพ่อ #คิดถึงคนบนฟ้า๙ #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #KingBhumibol #พระราชาของหนู 💛 ๙ 🇹🇭
7 0
หลักคำสอนของในหลวงรัชกาล9 ที่พี่โป๊ปยึดถือ คือหลักความพอเพียง #คำสอนพ่อ #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #pop#popezaa> #popeza #popezaapzaa #popezaap_together Cr. @thaitv3.com
28 0